Created with Sketch.

Systerskapet genom tiderna!

 

År 2015 röstades Systerskapet igenom som ett utskott till SAKS.

 

Damföreningen vid sektionen för Informationssystem och Digitalisering vid Linköpings Universitet.

Systerskapet Sektionen SAKS Kårallen, Universitetet 581 83 Linköping