Systerskapet genom tiderna

Created with Sketch.

Systerskapet genom tiderna

År 2015 röstades Systerskapet igenom som ett utskott till SAKS.

Damföreningen vid sektionen för Informationssystem och Digitalisering vid Linköpings Universitet.

Systerskapet Sektionen SAKS Kårallen, Universitetet 581 83 Linköping