Created with Sketch.

STYRELSEN 19/20 Det är vi som är Systerskapet

Ellen_Bjork5_4

Ellen Björk Ordförande

Jag heter Ellen Björk och kommer vara Systerskapets Ordförande under verksamhetsåret 19/20. Som ordförande kommer mitt främsta ansvar vara att vår verksamhetsplan följs och att stötta resten av Systerskapet i deras arbeten för att uppfylla den. Min roll innebär även att sitta med i styrelsen för den Systemvetenskapliga sektionen, SAKS, och hålla kontakten med Linköpings Universitets andra damföreningar.
Jessica 1

Jessica Södereng Kassör

Jag heter Jessica Södereng och jag är kassör i Systerskapet 19/20. Som kassör är det jag som har hand om allt som rör Systerskapets ekonomi och jag sköter bland annat budgetering, fakturering och bokföring. Jag ser också till att de pengar vi får in gynnar medlemmarna i den Systemvetenskapliga sektionen på Linköpings Universitet.
Kajsa_Kastberg 2

Kajsa Kastberg Vice & Intendent

Mitt namn är Kajsa Kastberg och jag är Vice Ordförande & Intendent i Systerskapet 19/20. Som vice är min uppgift att agera ordförande när denne är frånvarande. Mitt ansvar som intendent är att se till att allt material som behövs för event köps in, förvaras säkert och transporteras till rätt plats i tid för evenemang. Jag är även ansvarig för administrativa delar av Systerskapet såsom kalender och lokalbokningar för möten och lunchföreläsningar. Det är också min uppgift att se till att alla har fixat sin stass som används under verksamhetsåret.
Matilda_Hedlund 1

Matilda Hedlund Tryck & PR

Mitt namn är Matilda Hedlund och jag är Tryck- & PR-ansvarig i Systerskapet 19/20. Jag ansvarar för alla våra sociala medier – Facebook, Instagram, LinkedIn och denna hemsida. På våra kanaler postas marknadsföring inför våra evenemang och annan information om vårt arbete. Mitt ansvarsområde ligger även på allt tryck som görs i Systerskapet, i och med det får jag arbeta en del med grafisk design och till exempel vara delaktig i att utforma och beställa våra hoodies och märken.
Emilia_Gustafsson_light 3

Emilia Gustafsson Gückel & Mottagning

Emilia Gustafsson heter jag och jag är Gückel och Mottagningsansvarig i Systerskapet 19/20. Jag ansvarar för Systerskapets deltagande under årets roligaste höjdpunkt om ni frågar mig, nämligen N0lle-mottagningen! Tillsammans med aktivitetsansvarig planerar och anordnar jag roliga aktiviteter för de nyantagna studenterna under mottagningen. Fokuset är att tillsammans med övriga i Systerskapet att se till att nyantagna studenter känner sig extra välkomna till programmet samt får två skojiga veckor under N0lle-P. Utöver mottagning ansvarar jag för Systerskapets framträdanden och ser till att vi levererar svängiga gückel. Jag sköter även bokningar av gückel, så vid intresse av bokning av Systerskapet så är det mig ni ska kontakta.
Alma_Cederblad 744x1024 1 1 1

Alma Cederblad Aktivitet

Alma Cederblad heter jag och jag är Aktivitetsansvarig i Systerskapet 19/20. Min uppgift är att planera och se till att vi hittar på roliga aktiviteter under året för alla studenter på programmet! Sittningar, picknickar och roliga lekar är exempel på aktiviteter jag anordnar, så om ni vill hitta på något med oss är det mig man ska kontakta.
matilda54

Matilda Johansson Programansvarig

Jag heter Matilda Johansson och är programansvarig i Systerskapet 19/20! Min uppgift är att få fler tjejer att söka Systemvetenskap. Jag kommer att samarbeta med gymnasieskolor och representera Systerskapet på olika typer av utbildningsmässor för att fler tjejer ska få kännedom om programmet. Utöver det ansvarar jag också för Rosa Bandet-kampanjen som äger rum i Oktober för att sprida kunskap samt samla in pengar för forskning mot bröstcancer.
anna54

Anna Horndahl Näringsliv

Anna Horndahl heter jag och jag är näringslivsansvarig i Systerskapet 19/20 tillsammans med Elin Lindgren. Vårt ansvar är att ha kontakt med företag och hålla i samarbeten som är roliga, intressanta och givande. Vi ger möjligheten för företag att visa upp sig för studenterna. Det kan vara genom lunchföreläsningar, kvällsaktiviteter eller våra sociala medier. Förhoppningen är att vara kreativa med dessa evenemang. Vi tar gärna emot idéer!
elin54

Elin Lindgren Näringsliv

Jag heter Elin Lindgren och är näringslivsansvarig i Systerskapet 19/20 tillsammans med Anna Horndahl. Det är oss ni kontaktar om ni är intresserade av ett samarbete med oss. Vi ordnar allt ifrån lunchföreläsningar för att inspirera studenter på det Systemvetenskapliga programmet till dagsaktiviteter för att ge er chansen att lära känna oss studenter samtidigt som vi har möjlighet att ställa frågor till er. Hör gärna av er med era idéer!
ordforande.systerskapet@saksaren.se

ordforande.systerskapet@saksaren.se

kassor.systerskapet@saksaren.se

kassor.systerskapet@saksaren.se

tryckpr.systerskapet@saksaren.se

tryckpr.systerskapet@saksaren.se

Ellen Björk Ordförande

Jessica Södereng Kassör

Matilda Hedlund Tryck & PR

Jag heter Ellen Björk och kommer vara Systerskapets Ordförande under verksamhetsåret 19/20. Som ordförande kommer mitt främsta ansvar vara att vår verksamhetsplan följs och att stötta resten av Systerskapet i deras arbeten för att uppfylla den. Min roll innebär även att sitta med i styrelsen för den Systemvetenskapliga sektionen, SAKS, och hålla kontakten med Linköpings Universitets andra damföreningar.
Jag heter Jessica Södereng och jag är kassör i Systerskapet 19/20. Som kassör är det jag som har hand om allt som rör Systerskapets ekonomi och jag sköter bland annat budgetering, fakturering och bokföring. Jag ser också till att de pengar vi får in gynnar medlemmarna i den Systemvetenskapliga sektionen på Linköpings Universitet.
Mitt namn är Matilda Hedlund och jag är Tryck- & PR-ansvarig i Systerskapet 19/20. Jag ansvarar för alla våra sociala medier – Facebook, Instagram, LinkedIn och denna hemsida. På våra kanaler postas marknadsföring inför våra evenemang och annan information om vårt arbete. Mitt ansvarsområde ligger även på allt tryck som görs i Systerskapet, i och med det får jag arbeta en del med grafisk design och till exempel vara delaktig i att utforma och beställa våra hoodies och märken.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
guckelmottagning.systerskapet@saksaren.se

guckelmottagning.systerskapet@saksaren.se

intendent.systerskapet@saksaren.se

intendent.systerskapet@saksaren.se

aktivitet.systerskapet@saksaren.se

aktivitet.systerskapet@saksaren.se

Emilia Gustafsson Gückel & Mottagning

Kajsa Kastberg Vice & Intendent

Alma Cederblad Aktivitet

Emilia Gustafsson heter jag och jag är Gückel och Mottagningsansvarig i Systerskapet 19/20. Jag ansvarar för Systerskapets deltagande under årets roligaste höjdpunkt om ni frågar mig, nämligen N0lle-mottagningen! Tillsammans med aktivitetsansvarig planerar och anordnar jag roliga aktiviteter för de nyantagna studenterna under mottagningen. Fokuset är att tillsammans med övriga i Systerskapet att se till att nyantagna studenter känner sig extra välkomna till programmet samt får två skojiga veckor under N0lle-P. Utöver mottagning ansvarar jag för Systerskapets framträdanden och ser till att vi levererar svängiga gückel. Jag sköter även bokningar av gückel, så vid intresse av bokning av Systerskapet så är det mig ni ska kontakta.
Mitt namn är Kajsa Kastberg och jag är Vice Ordförande & Intendent i Systerskapet 19/20. Som vice är min uppgift att agera ordförande när denne är frånvarande. Mitt ansvar som intendent är att se till att allt material som behövs för event köps in, förvaras säkert och transporteras till rätt plats i tid för evenemang. Jag är även ansvarig för administrativa delar av Systerskapet såsom kalender och lokalbokningar för möten och lunchföreläsningar. Det är också min uppgift att se till att alla har fixat sin stass som används under verksamhetsåret.
Alma Cederblad heter jag och jag är Aktivitetsansvarig i Systerskapet 19/20. Min uppgift är att planera och se till att vi hittar på roliga aktiviteter under året för alla studenter på programmet! Sittningar, picknickar och roliga lekar är exempel på aktiviteter jag anordnar, så om ni vill hitta på något med oss är det mig man ska kontakta.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
programansvarig.systerskapet@saksaren.se

programansvarig.systerskapet@saksaren.se

naringsliv.systerskapet@saksaren.se

naringsliv.systerskapet@saksaren.se

naringsliv.systerskapet@saksaren.se

naringsliv.systerskapet@saksaren.se

Matilda Johansson Programansvarig

Anna Horndahl Näringsliv

Elin Lindgren Näringsliv

Jag heter Matilda Johansson och är programansvarig i Systerskapet 19/20! Min uppgift är att få fler tjejer att söka Systemvetenskap. Jag kommer att samarbeta med gymnasieskolor och representera Systerskapet på olika typer av utbildningsmässor för att fler tjejer ska få kännedom om programmet. Utöver det ansvarar jag också för Rosa Bandet-kampanjen som äger rum i Oktober för att sprida kunskap samt samla in pengar för forskning mot bröstcancer.
Anna Horndahl heter jag och jag är näringslivsansvarig i Systerskapet 19/20 tillsammans med Elin Lindgren. Vårt ansvar är att ha kontakt med företag och hålla i samarbeten som är roliga, intressanta och givande. Vi ger möjligheten för företag att visa upp sig för studenterna. Det kan vara genom lunchföreläsningar, kvällsaktiviteter eller våra sociala medier. Förhoppningen är att vara kreativa med dessa evenemang. Vi tar gärna emot idéer!
Jag heter Elin Lindgren och är näringslivsansvarig i Systerskapet 19/20 tillsammans med Anna Horndahl. Det är oss ni kontaktar om ni är intresserade av ett samarbete med oss. Vi ordnar allt ifrån lunchföreläsningar för att inspirera studenter på det Systemvetenskapliga programmet till dagsaktiviteter för att ge er chansen att lära känna oss studenter samtidigt som vi har möjlighet att ställa frågor till er. Hör gärna av er med era idéer!

Damföreningen vid sektionen för Systemvetenskap & Informatik vid Linköpings Universitet.

Systerskapet Sektionen SAKS Kårallen, Universitetet 581 83 Linköping