Syfte

Created with Sketch.

VAD ÄR SYFTET MED SYSTERSKAPET?

transparent_blue

Varför finns Systerskapet och vad är vårt syfte?

Genom vårt arbete vill vi förespråka för vikten av jämställdhet, både på utbildningen och på en arbetsplats. Systerskapet anordnar olika typer av evenemang som riktar sig mot studenterna på Systemvetenskap samt vid masterprogrammet IT & Management, främst för alla studenter oavsett kön då vi anser att vi tillsammans kan göra skillnad genom att stärka gemenskapen, sammanhållningen och medvetandet kring vikten av jämställdhet. Systerskapet anordnar även evenemang som endast riktar sig till de som identifierar som kvinnor eller icke-binära just på grund av att de är en minoritet av de studenter som studerar vid programmen.

“… skapa en miljö där tjejerna på programmet kunde knyta an, motivera och stötta varandra …”

År 2014 började Astrid Hettinger på det Systemvetenskapliga kandidatprogrammet på Linköpings universitet och reagerade redan på uppropsdagen hur pass få tjejer det var. Redan under första dagen såddes ett frö hos Astrid om att starta en damförening, då hon visste att andra sektioner med samma könsfördelning hade det. Året som Astrid började var det dryga 13 tjejer av cirka 80 antagna, och i klassen över var fördelningen någorlunda bättre men det fanns fortfarande en tydlig skillnad. År 2015 lyckades Astrid – Systerskapet röstades igenom som ett utskott till SAKS.  

Bakom Astrid stod hennes föräldrar som pushat henne till att öppna upp hennes ögon inför IT och vad det var för något, hon blev anmäld till en sommarskola där hon fick bekanta sig med data tillsammans med andra tjejer. Med denna kunskap och stöttandet från föräldrarna sökte Astrid till Systemvetenskap på LiU, hon blev antagen, började och trivdes.  

Astrids vision för Systerskapet var att skapa en miljö där tjejerna på programmet kunde knyta an, motivera och stötta varandra, men och för att visa för andra tjejer som inte vet vad Systemvetenskap innebär och som inte har föräldrar eller en annan förebild som visar allt vad IT innebär.

Syftet bakom Systerskapets arbete

Systerskapet jobbar mot att öka jämställdheten på det Systemvetenskapliga programmet vid Linköpings Universitet och inom IT-branschen. Vi försöker uppnå det genom att stärka gemenskapen och sammanhållningen för alla studenter som redan studerar vid det Systemvetenskapliga programmet samt genom att locka fler tjejer* till att välja vår utbildning.

Systerskapet riktar sig även till kvinnor* som ännu inte är studenter på programmet. Ur ett kortsiktigt perspektiv försöker vi nå ut till kvinnor* som står inför valet av universitetsutbildning för att locka dem till att välja en IT-inriktad utbildning. Detta gör vi till exempel genom att rikta oss mot gymnasieskolor och närvara vid utbildningsmässor för att visa hur det är att vara kvinnlig student på en IT-utbildning. Ur ett långsiktigt perspektiv vill vi få fler kvinnor* att välja Systemvetenskap som utbildning genom att spräcka bubblan kring fördomar om stereotyper på IT-utbildningar och visa att man kan trivas som fisken i vattnet oavsett kön!

“… visa för andra tjejer som inte vet vad systemvetenskap innebär och som inte har föräldrar eller en annan förebild som visar allt vad IT innebär.”

Tack vare samarbeten med företag och organisationer anordnar vi olika evenemang för att tillsammans kunna öka jämställdheten på IT-inriktade utbildningar och arbetsplatser samt sprida glädje och gemenskap. Tillsammans med företag organiserar vi flera olika typer av aktiviteter för de studerande på Systemvetenskap och IT & Management vid Linköpings universitet. Exempel på aktiviteter som tidigare genomförts i samarbete med företag är lunchföreläsningar, case-kvällar, företagsbesök och andra sociala evenemang där ett flertal systemvetare får upp ögonen för företaget som tillsammans med Systerskapet anordnar aktiviteten.

Vi vill att alla studenter på det Systemvetenskapliga programmet ska trivas, känna sig välkomna och ha en så rolig studietid som möjligt. Systerskapet hoppas kunna göra skillnad genom att anordna aktiviteter som sprider massor av glädje och gemenskap!

 

 

*Född som kvinna, identifierar sig som kvinna eller känner sig kvinnlig.

Damföreningen vid sektionen för Systemvetenskap & Informatik vid Linköpings Universitet.

Systerskapet Sektionen SAKS Kårallen, Universitetet 581 83 Linköping