Kvinnliga Förebilder: Birgitta Lundbäck från Unit4

Created with Sketch.

Namn: Birgitta Lundbäck

Företag: Unit4 AB

Titel/Position: Head of Professional Services Nordic East

Utbildning: Systemvetenskaplig linje Uppsala 1985-88

 

Hur hamnade du där du är idag?

Efter en kort start i arbetslivet som programmerare önskade jag fler kundkontakter och gick därför över till att arbeta som applikationskonsult. Via projektledningsjobb under ett par år fick jag därefter chansen att börja bygga upp en konsultgrupp och har sedan dess haft olika ansvarsroller som konsult och supportchef.   

Vilka karriärmöjligheter finns det för IT-utbildade på just ditt företag?

På Unit4 s konsultavdelning söker vi applikationskonsulter som har  ekonomiutbildning, helst i kombination med någon form av IT utbildning. Det är viktigt att man har ett intresse för att arbeta systemnära, men också gillar att jobba med kunder. Vi har också teknikkonsulter som jobbar med installationer och trimningar av programvaror och databaser och vi har också behov av utvecklingskonsulter som kan programmera kundunika lösningar som komplement till vårt affärssystem.  

Har du några tips för hur man ska kunna locka fler unga tjejer att välja IT- och datainriktade utbildningar?

På Unit4 har vi ganska precis 50/50 tjejer/killar, både bland konsulterna och cheferna så detta har inte varit någon stor fråga för oss. Jag tycker att det är viktigt med mångfald bland de anställda både vad gäller kön, ålder, nationalitet etc. När vi anställer väljer vi utifrån kompetens och konsultmässighet, men hänsyn tas också till att skapa en bra mix i våra grupper.

Hur ser dina framtidsplaner ut?

Jag trivs otroligt bra i min nuvarande roll som jag har haft i knappt ett år, så mitt 100% fokus nu är att fortsätta utveckla min Konsultgrupp om ca 200 personer så att vi med bibehållet gott resultat står beredda att möta framtida krav från både nya och befintliga kunder.