Kvinnliga förebilder Maria Holmberg

Dags för ännu en presentation av en kvinnlig förebild.  Idag så presenteras en gammal systemvetare från Linköpings Universitet, Maria Holmberg. Namn: Maria Holmberg Företag: Forefront Consulting Group (www.forefrontconsulting.se) Titel / position: Trainee med fokus på systemutveckling. Utbildning: Kandidatexamen i Systemvetenskap, inriktning IT- Management, Linköpings universitet. Examensår 2013. Vilka karriärvägar har du gjort för att nå…
Läs mer