Kvinnliga förebilder: Emelie Oskarsson, IFS

Namn: Emelie Oskarsson Företag: IFS Titel/Position: Business Systems Analyst Utbildning: Civilingenjör i Informationsteknologi   Hur hamnade du där du är idag?  Jag tyckte att det var jättesvårt att välja utbildning efter gymnasiet, jag visste att jag ville plugga vidare men inte vilken utbildning jag ville läsa. Dessutom ville jag läsa något tekniskt, men jag hade…
Läs mer