Kvinnliga förebilder; Gabriella von Martens

Namn: Gabriella von Martens Företag: Advanze Consulting Group AB Titel/position: Affärsområdesansvarig Quality Management (konsultchef) Utbildning: Ekonomisk gymnasium, 1-årig datautbildning, påbyggnad 6 månader heltid Objektorienterad Programmering, Certifierad IT-arkitekt 6 mån deltidsutbildning av Dataföreningen. Och ett 30-tal olika IT-kurser. Vilka karriärvägar har du gjort för att nå dit där du är idag? Jag visste inte efter gymnasiet…
Läs mer