Systerskapet

Systerskapet är en tjejförening och utskott till SAKS, sektionen för Systemvetenskap och Informatik vid Linköpings Universitet. Systerskapet arbetar för att stärka gemenskapen mellan studenterna på programmet. I och med att vi tjejer är en minoritet på programmet jobbar vi även för att locka fler tjejer till att studera Systemvetenskap.

Målet är att bidra med att sprida information och skapa en känsla av sammanhållning och gemenskap på programmet och mellan årskurserna, både för att gynna det sociala men även för att underlätta förberedelser inför kurser och bidra med våra kunskaper och erfarenheter för att hjälpa nya studenter att komma till rätta och navigera sig under sin första tid på universitetet.

Utöver detta organiserar vi olika former av aktiviteter, bland annat lunchföreläsningar, företagsbesök och mer sociala event som fester för programmets studenter. Det kommande året vill vi fokusera på att knyta kontakt med företag och organisationer och jobba tillsammans med dem för att locka fler tjejer till IT-inriktade utbildningar och jobb.

Systerskapet 18/19.
Från vänster:
Emma Wahlund – Bokning- och sponsansvarig
Martina Gillberg – Näringslivsansvarig
Felicia Gustafsson – DataTjej-ansvarig
Lisa Patriksson – Kassör
Katarina Knobel – Ordförande
Camilla Hy – Information- och designansvarig
Julia Widerberg – Aktivitet- och gückelansvarig
Amina Suljevic – Marknadsföringsansvarig

 
 

 

 Klicka här för att komma till styrelsemedlemmarna genom åren.