Systerskapet är en tjejförening och utskott till SAKS, sektionen för Systemvetenskap och Informatik vid Linköpings Universitet. Systerskapet arbetar för att stärka gemenskapen mellan studenterna på programmet. I och med att vi tjejer är en minoritet på programmet jobbar vi även för att locka fler tjejer till att studera Systemvetenskap.

Målet är att bidra med att sprida information och skapa en känsla av sammanhållning och gemenskap på programmet och mellan årskurserna, både för att gynna det sociala men även för att underlätta förberedelser inför kurser och bidra med våra kunskaper och erfarenheter för att hjälpa nya studenter att komma till rätta och navigera sig under sin första tid på universitetet.

Utöver detta organiserar vi olika former av aktiviteter, bland annat lunchföreläsningar, företagsbesök och mer sociala event som fester för programmets studenter. Det kommande året vill vi fokusera på att knyta kontakt med företag och organisationer och jobba tillsammans med dem för att locka fler tjejer till IT-inriktade utbildningar och jobb.

Systerskapet 17/18.
Från vänster:
Emma Liljedahl – Ordförande
Saga Eklund – Näringslivansvarig
Elin Lundberg – Information- och designansvarig
Sofia Eriksson – DataTjej och aktivitetsansvarig
Ylva Norrby – Kassör
Emma Brunberg – Vice ordförande
Linn Eriksson – Aktivitetsansvarig
Karin Jönsson – Näringslivsansvarig